ERFA: Att upphandla experter och affärsutvecklingskompetens – hur gör vi det lätt att göra rätt?

mars 28, 2022,

13.00 - 16.00

ERFA: Att upphandla experter och affärsutvecklingskompetens – hur gör vi det lätt att göra rätt?

Hur briljanta vi än är i våra egna inkubatorer och science parks, har vi ändå behov av att knyta till oss kompetens som är relevant för att kvalitetssäkra och accelerera innovations- och affärsutvecklingsprocesserna för våra bolag.

Givet att vi i SISP-nätverket har organiserat oss på många olika sätt, i olika associationsformer och med olika finansiärer så ser förutsättningarna för oss olika ut,  när det kommer till procedurer för upphandling. Förändringen som Vinnova genomfört när det användningen av verifieringsmedel, där nu inköpet ska gå via inkubatorn/science parken, gör att många har tänkt mycket kring: hur gör vi det lätt att göra rätt när det kommer till upphandling? Bl a delar Pia Keyser, Umeå Biotech Incubator, med sig av sina erfarenheter. Vi gästas vidare av en expert på området.

 

Mer info kommer. 

 

Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

mars 28, 2022
13.00 - 16.00

VIEW ON MAP

Digitalt