ERFA: Att upphandla experter och affärsutvecklingskompetens – hur gör vi det lätt att göra rätt?

mars 28, 2022,

13.00 - 16.00

ERFA: Att upphandla experter och affärsutvecklingskompetens – hur gör vi det lätt att göra rätt?

Att upphandla experter och affärsutvecklingskompetens – hur gör vi det lätt att göra rätt? Hur briljanta vi än är i våra egna inkubatorer och science parks, har vi ändå behov av att knyta till oss kompetens som är relevant för att kvalitetssäkra och accelerera innovations- och affärsutvecklingsprocesserna för våra bolag.

Givet att vi i SISP-nätverket har organiserat oss på många olika sätt, i olika associationsformer och med olika finansiärer så ser förutsättningarna för oss olika ut,  när det kommer till procedurer för upphandling. Förändringen som Vinnova genomfört när det användningen av verifieringsmedel, där nu inköpet ska gå via inkubatorn/science parken, gör att många har tänkt mycket kring: hur gör vi det lätt att göra rätt när det kommer till upphandling?

Sedan vi ursprungligen planerade detta erfamöte har upphandlingsreglerna enligt LoU förändrats och det blir därför temat för måndagens möte.

Vi gästas av Erika Hanses, Upphandlingsmyndigheten och Pia Keyser, Umeå Biotech Incubator.

Erika Hanses är upphandlingsjurist och funktionsansvarig för myndighetens Frågeservice. Hon jobbar med att skapa bättre förståelse för de möjligheter som finns med upphandling som samverkansform, både för offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället.

Erfamötet kommer att inledas med att Erika informerar oss om de förändrade upphandlingsreglerna, med möjlighet att ställa frågor från er som deltar. Därefter kommer Pia dela med sig av sina praktiska erfarenheter och tips i sitt arbete med att upphandla tjänster, vi hoppas att även du som deltar är frikostig med dina erfarenheter.

Observera att vi sannolikt kommer att ha ett kortare möte (ca 1,5 h) än aviserat, men med start kl 13 enligt plan.

Välkommen!

 

Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

13.00 - 16.00
Digitalt