ERFA Affärsutvecklare 16 oktober 2020

oktober 16, 2020,

09:00-12:00

ERFA Affärsutvecklare 16 oktober 2020

Tematiskt ERFA-möte:  Integration av hållbarhet och mångfald

Detta möte vänder sig till dig som är affärsutvecklare i en inkubator. Temat för mötet är förmåga att hantera hållbarhet och mångfald i screening, antagning, affärsutveckling och resultatmätning. Varmt välkomna att delta!


 AGENDA kl 09-12 (inkl. kort paus)

09.00 Välkomna & Incheckning – presentation av samtliga
09.15 Presentation av case från INNOVATUM Start Up kopplat till område 1
09.35 Dialog / frågor kring område 1
09.50 Paus
10.00 Presentation av case från SCIENCE PARK JÖNKÖPING kopplat till område 2
10.20 Dialog / frågor kring område 2
10.35 Paus
10.50 Presentation av case från UIC kopplat till område 3
11.10 Dialog / frågor kring område 3
11.25 Presentation av case från LEAD kopplat till område 4
11.45 Dialog / frågor kring område 4
11.55 Avrundning
12.00 Slut

Agendan handlar om hur vi i praktiken har integrerat hållbarhetsfrågor och mångfald i verksamheten. Målet är att du som deltagare ska få med dig ”så här kan man göra…” och inte bara ”det är viktigt att tänka på att…” från mötet. Därför kommer vi att borra djupare i EXEMPEL från er verksamhet och hur ni i praktiken har integrerat hållbarhet inkl mångfaldsperspektiv i områdena:

  1. Screeningen av idéer och team – exempel på verktyg, metoder och färdigheter ni använder (både i ev förinkubationsprogram och inkubationsprogram)
  2. Värderingen (kriterier) och valideringen av nya idéer och team vid antagning – exempel på verktyg, metoder och färdigheter ni använder (både i ev förinkubationsprogram och inkubationsprogram)
  3. Affärsutvecklingsarbetet ni gör tillsammans med bolaget - exempel på verktyg, metoder och färdigheter ni använder DELS i innehållet och DELS för att avgöra progressen i frågorna under inkubationstiden.
  4. Resultatmätningen av effekterna av arbetet med hållbarhet inkl jämställdhet - exempel på verktyg, metoder och färdigheter ni använder och gärna hur bolaget får stöd i att värdera, kommunicera och lära av arbetet.

Passledare: Kristian Wirsén

Höstens ERFA-möten för inkubatorer är tematiska och utgår ifrån gemensamt identifierade områden som peer reviews pekar på är aktuella utmaningar för flera. Mötena bygger på att vi aktivt delar framgångsrika exempel o erfarenheter med varandra. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

oktober 16, 2020
09:00-12:00