Digital ERFA om PRE-STEP. Fokus på att stärka Sveriges inkubatorbolag kring teamfrågan i tidiga faser

november 15, 2023,

Kl. 12:00 - 12:45

Digital ERFA om PRE-STEP. Fokus på att stärka Sveriges inkubatorbolag kring teamfrågan i tidiga faser

Vilka är de vanligaste utmaningarna kring teamfrågan i tidiga faser, och hur kan vi möta dessa på bästa sätt? PRE-STEP är ett projekt som som syftar till att stärka Sveriges inkubatorbolag genom att förbättra deras arbete med teamfrågor i tidiga faser, för att på så sätt öka deras konkurrenskraft.

Med stöd av Vinnova har SISP, i samarbete med inkubatorer och scienceparks, genomfört en kartläggning av behoven och verktygen som behövs för att stödja företag i tidiga utvecklingsstadier (även kända som formationsfasen) när det gäller teamfrågor. Genom enkäter och intervjuer skapades ett underlag för att identifiera behoven och på sikt kunna utveckla de verktyg som saknas. Målet är att matcha behoven med verktyg som är relevanta för entreprenörer, idébärare och forskare inom deeptech, life science och bred inkubation. Dessa verktyg och metoder kommer sedan att implementeras inom det svenska inkubatorsystemet för att stärka företagens affärsutveckling. På längre sikt vill vi kunna erbjuda relevant utbildning för lokala affärsutvecklare och coacher som kan använda verktygen gentemot entreprenörer, forskare och idébärare.

Projektet strävar efter att stärka Sveriges inkubatorbolag genom att erbjuda verktyg och metoder för att adressera teamfrågor i tidiga faser och därigenom främja hållbarhet, inkludering och konkurrenskraft inom inkubatorsystemet.

Välkommen att ta del av resultaten från förstudien i denna digitala ERFA-träff.
15 november kl. 12:00 - 12:45.

Har du tankar och idéer kring teamfrågan i tidig fas, som du vill bidra med?
Varmt välkommen att kontakta Hanna Wiljebrand eller Madéleine Pilstrand

Projektpartners för förstudien:
Movexum (projektägare för förstudien)
LEAD
Kalmar Science Park
Borås INK
Create Business Incubator (projektägare för ansökan om pilot)
SISP

november 15, 2023
Kl. 12:00 - 12:45
Digitalt