Digital ERFA om hållbarhet: Affärsutveckling enligt SRL

augusti 28, 2023,

Kl. 13.00 - 16.00

Digital ERFA om hållbarhet: Affärsutveckling enligt SRL

Hur mycket ska en affärsutvecklare som jobbar i en svensk inkubator kunna om hållbarhet? Det var en fråga som många ställde sig i förstudien som genomfördes inför den här piloten. Målet med den här insatsen är att svara på just den frågan.

Upplägget har bestått av två halvdagars workshops med ett antal hemuppgifter.
Målet är att ge deltagare en överblick i ämnet och kunna leda vidare på rätt väg till fördjupade kunskaper, om så önskas.

Utifrån denna utbildning bjuder vi nu in till en digital ERFA där vi öppnar även upp för andra att delta i en gemensam ERFA-träff.

Mål
Dela erfarenheter mellan hållbarhetserfarna affärsutvecklare och deltagare i SRL-pilot utbildningen kring metod, verktyg och resultat i bolags arbete med att facilitera progress i SRL1-9.

Syfte
Införskaffa underlag för att rulla ut version 1:1 av SRL-metodik och -utbildning.

Mer info kring agenda och upplägg kommer närmare träffen.

Har du tankar eller frågor?
Varmt välkommen att kontakta:
Gunilla Roberg,
Hanna Wiljebrand,

augusti 28, 2023
Kl. 13.00 - 16.00
Digitalt