Digital ERFA - Hur kan vi stärka våra bolag genom talangattraktion?

september 12, 2024,

12:00 - 13:00

Digital ERFA - Hur kan vi stärka våra bolag genom talangattraktion?

Kompetensbristen är en återkommande utmaning för de flesta företagen, detta gäller även företagen i inkubatorer och Science Parks. För att lösa den utmaning behövs många olika lösningar. En lösning är att attrahera och behålla såväl nationella som internationella talanger.

Under denna lunch får vi lyssna på ett antal aktörer som arbetar med att attrahera talanger till Sverige, platsen och företagen. Sedan finns det möjlighet att dela erfarenheter och best practice som ger nya insikter och praktiska tips.

Talare
Svenska Institutet - Att sätta Sverige på kartan som en attraktiv destination för talanger och etableringar Hur ser man på Sverige som land att flytta till och för att arbeta?
Placebrander - Platsutveckling och attraktion Vad skapar attraktionskraft till en plats?
Linköping Science Park - Switch to Sweden - hur behåller vi internationella talanger som redan har valt Sverige för studier? Vi presenterar data från The International Talent Map och ger ett konkret exempel genom The Insiders Guide to Moving and Living in Sweden.

Varmt välkommen!

september 12, 2024
12:00 - 13:00
Digitalt