Dialog - Internationell strategi för ett innovationsekosystem i världsklass.

februari 2, 2022,

10.00-12.00

Dialog - Internationell strategi för ett innovationsekosystem i världsklass.

Under senhösten har SISP arbetat med datainsamling hos medlemmarna för att få bra underlag till en internationell strategi.
Den 2 februari bjuder vi in SISP-medlemmar till dialogmöte kring det slutliga utkastet för denna strategi. Under mötet önskar vi era kreativa förslag och slutjusteringar till det som kommer bli den slutgiltiga versionen. När strategin är satt ska den ge vägledning för hur SISPs verksamhet ska utformas för att uppnå strategiska och långsiktiga mål, samt stärka medlemmar i den internationell kontexten.

Mål
Presentera & initiera en dialog kring en konkret handlingsplan med prioriterade områden att arbeta med utifrån behov från inkubatorer & science parks och dess bolag kring internationalisering. 

Syfte
- Ge möjlighet och bidra till sista justeringar i handlingsplanen.
- Visa på vilka områden som SISP ska rikta in sig på gällande internationalisering.
- Ge medlemmarna möjlighet att vara med och bidra till internationaliseringsarbetet och docka an det till sitt uppdrag lokalt och regionalt.

Agenda:
-  Presentation av spännande data  - 30 min
-  Presentation och medlemsdialog kring utkastet av SISP Internationella strategi -  80 min
-  Sammanfattning och avslut. - 10 min.

Passledare : Sasan Shaba, Ulf Borbos, Filip Tideman


Vi kör digitalt! 
Mötet sker via Zoom och möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!  

Varmt välkomna! 


 

 

februari 2, 2022
10.00-12.00
Digitalt