Delegationsresa till Indien för Internationella Innovationsledare inom AI/Digitalisering/Life Science - informationsmöte

september 20, 2022,

13.30 - 14.15

Delegationsresa till Indien för Internationella Innovationsledare inom AI/Digitalisering/Life Science - informationsmöte

SISP, Vinnova, Business Sweden samt IVL  bjuder in till digital informationsträff avseende kommande möjligheter att medverka vid delegationsresor till Indien.

Delegationsresorna kommer innehålla speciella utbrutna moduler för de innovationsledare som intresserade att stärka sina kunskaper och förmågor att samarbete med Indien.
Resorna är samordnade med starka aktörer på den Indiska marknaden. Varje resa kommer att ha specifika tematiska fokus områden.
Vi kommer under informationsmötet att visa mera detaljer kring innehållet i kommande delegationsresorna samt presentera det strategiska värdet i att medverka. Vi presenterar också hur ert deltagande kan medfinansieras.

Planerade delegationsresor till Indien
Tematik                                       Datum                                   Ansvarig organisation

AI/ Digitalization                          5-9:e December-2022        SISP

Smart City Road Show               13-17:e Februari-2023         IVL

Life Science                                25-30:e Juni-2023               SISP


Datum och tid för informationsmöte:
Tisdag 20:e sept kl 13.30-14.15

Agenda
Ulf Borbos från SISP presenterar information om delegationsresorna  AI/ Digitalization och Life Science.

Rupali Deshmukh från IVL presenterar information om delegationsresan Smart City  (engelska) 

Malin Petersen från Vinnova, presenterar möjligheterna kring deltagande och finansiering för innovationsmiljöerna och deras företag
 
Anders Bohman, från Business Sweden, presenterar möjligheter för stöd till deltagande bolag via programmen LEAP och Catalyst

Under hela presentationerna är det öppet för frågor och även efter den sista presentationen.
Mötet sker digitalt och länk kommer mailas ut strax innan. 

Varmt välkomna! 

september 20, 2022
13.30 - 14.15
Digitalt