Delegationsresa till Indien, Digitalisering/AI - informationsmöte.

september 2, 2022,

kl 10.00-10.45

Delegationsresa till Indien, Digitalisering/AI - informationsmöte.

SISP och Vinnova bjuder in till 2 digitala informationsträffar avseende kommande möjligheter att medverka vid delegationsresor till Indien.

Delegationsresorna kommer innehålla speciella utbrutna moduler för de innovationsledare som intresserade att stärka sina kunskaper och förmågor att samarbete med Indien.

Resorna kommer att ha specifika tematiska fokus områden.
Under informationsmötet berättar vi mer om innehållet i delegationsresorna och hur man kan söka finansiering för sitt deltagande.

 Resa 1: Digitalisering/ AI – December 2022

Datum och tid för informationsmöte:
Fredagen 2.a sept kl10.00-10.45

Agenda
Ulf Borbos från SISP presenterar lite djupare om delegationsresorna och dess sammansättning.
Resa 1 : Digitlisering /AI  - Dehli samt Resa 2: Life Science  - Chennai.
Stödjande partners i Indien
Kunskapshöjande och Nätverksstärkande moduler och innehållet i dessa.

Malin Petersen från Vinnova, presenterar möjligheterna kring deltagande och finansiering för innovationsmiljöerna och deras företag 

Anders Bohman, från Business Sweden, presenterar möjligheter för stöd till deltagande bolag via  programmen LEAP och Catalyst

Under hela presentationerna är det öppet för frågor och även efter den sista presentationen.

Mötet sker digitalt och länk kommer mailas ut strax innan. 

 

Varmt välkomna! 

september 2, 2022
kl 10.00-10.45
Digitalt