Anmäl dig till SNITTS grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet

oktober 19, 2021,

- 20 oktober.

Anmäl dig till SNITTS grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet

FULLBOKAD - platser finns i februari

Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet.

Varmt välkommen till interaktiv grundutbildning där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer! Utbildningen är ett samarbete mellan SNITTS, FUHS, SISP och Tillväxtverket och har tagits fram i samverkan med en pilotgrupp bestående av representanter från alla delar i stödsystemet.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad förståelse och samverkan.

Anmälan hittar du här. 

Utbildningen ska ge:

  • En kortad startsträcka och snabbare produktivitet för nyanställda
  • En förståelse för det sammanhang och de villkor som råder i det svenska innovationsstödsystemet
  • En tydliggjord roll för den enskilda medarbetaren
  • Ett gemensamt språk för begrepp som berör innovationsstödsystemet
  • Ett breddat nätverk för deltagarna. Som deltagare blir man en del av ett nationellt nätverk bestående av olika aktörer med olika roller.
  • Ökad effektivitet i det svenska innovationsstödssystemet genom ett nytt och fördjupat samarbete mellan medarbetarna i innovationskontor – holdingbolag– inkubatorer – science parks – kluster.

Mer information om utbildningen och upplägg hittar du här. 

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

oktober 19, 2021
- 20 oktober.

VIEW ON MAP

Göteborg