Öppet seminarium: Kunskapsdelning och Innovation; så stärker vi Innovations-Sverige

mars 14, 2022,

15.30-16.30

Öppet seminarium: Kunskapsdelning och Innovation; så stärker vi Innovations-Sverige

Varmt välkommen till årets första seminarium med det övergripande temat - INNOVATIONSSYSTEMET SKAPAR VÄRDE FÖR SVERIGE. - Vi förstärker Sveriges internationella position i de globala innovationsindexen genom nyttiggörandet av forskningskunskap!

Detta är en del av en seminarieserie som genomförs tillsammans med FUHS, SNITTS, Teknikföretagen och RISE. 

Datum
Tillfälle 1. 14 mars, 15.00-16.30
Tillfälle 2. 22 mars, 14.00-16.00  genomförs av SISP, Dalarna Science Park och Social Venture Network
Tillfälle 3. 7 april, 08-30-10.00 

Med utgångspunkt i det ökade behovet av digital och grön omställning för inte bara företag utan även offentlig sektor kommer vi under detta första seminairum diskutera vad som behöver göras för att ytterligare förbättra nyttiggörandet av forskningskunskapen. Samtalen kommer berikas av ett par goda exempel som finns i och omkring det svenska innovationsstödssystemet.

Program
- Hej och välkommen
- Övergripande beskrivning av innovationsaktörssystemet, ISSV och deltagare runt bordet
- Statssekreterarens syn på: ”Hur öka nyttiggörandet från akademin för att bidra till den gröna och digitala industriella omställningen?”
- Goda exempel från innovationsstödssystemet
- Rundabordssamtal kring huvudrubriken med bla följande deltagare:
      - Statssekreterare Samuel Engblom, Utbildningsdepartementet
      - Börje Haraldsson, Oncorena AB samt prof Göteborgs universitet
      - Urban Eriksson, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige
      - Johan Ödmark, VD SISP

Under samtalet kommer vi bland annat beröra hur högskolornas förmåga att skapa en kultur och incitament för att stimulera nyttiggörande kan stärkas, departementsöverskridande strategi för innovationsstöd samt effektivt samordnat stöd för detsamma.

Plats
Seminariet genomförs både fysiskt i SISPs lokaler på Malmskillnadsgatan 36 - Arenan Sergel och digitalt. En möteslänk kommer mailas ut innan mötet till dig som anmält digitalt. Vi ber dig därför att kontrollera din uppgivna mailadress en gång extra när du anmäler dig. 

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

15.30-16.30
Digitalt och fysiskt
Malmskillnadsgatan 36