Öppet seminarium: Grön och digital omställning i offentlig sektor – innovativa företag är en förutsättning

maj 5, 2022,

16.00-17.00

Öppet seminarium: Grön och digital omställning i offentlig sektor – innovativa företag är en förutsättning

Varmt välkommen till årets tredje seminarium med det övergripande temat - INNOVATIONSSYSTEMET SKAPAR VÄRDE FÖR SVERIGE. 

Tillsammans med Civilminister Ida Karkiainen samtalar vi kring hur vi i samverkan kan bidra till att accelerera den gröna och digitala omställningen i offentlig sektor. Vilka krav ställer det på innovationsstöddsystemets olika förmågor och vilka behov behöver mötas för att vi bättre ska kunna möta offentlig sektors behov. Olika perspektiv och förslag på lösningar som kommer diskuteras är bland annat främjande av teknikutveckling, tillitsbaserad styrning och innovationsfaciliteringsförmågan som innovationsstöddsystemet har. I samtalet kommer olika framgångsrika samverkansprojekt lyftas, bland annat kring elförsörjning och digifysiska vårdkontakter.

Civilministern kommer också berätta om det regeringsuppdrag som ligger kring en utredning om hur försöksverksamheter i kommuner och regioner kan främjas. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. En högaktuell fråga för hela innovationsstödssystemet.

Deltagare i samtalet är:
Ida Karkiainen, Civilminister
Louise Östlund, VD Kalmar Science Park
Mona Jonsson, Omställningsstrateg offentlig sektor och näringsliv, RISE
Annika Remaeus Enhetschef Avdelningen Näringsliv och Utveckling, Uppsala kommun
Maria Olofsson, Verksamhetsledare Uminova Innovation och Projektledare Innovationskraft

Moderator:
Johan Ödmark, VD SISP

Rundabordssamtalet genomförs i hybridform och arrangeras gemensamt av:
Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS)
Sveriges Forskningsinstitut (RISE)
Teknikföretagen
SNITTS
SISP

Datum
Tillfälle 1. 22 februari, 08.30-10.00
Tillfälle 2. 5 maj, 16.00-17.00

Plats
Deltagande kan ske fysiskt på Malmskillnadsgatan 36, Stockholm alt via zoom. Vi ber dig därför att kontrollera din uppgivna mailadress innan du anmäler dig. 

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.  Varmt välkomna att lyssna in och delta i dialogen! För mer information eller inspel hör av er till lena.stromberg@sisp.se.

16.00-17.00