Årsmöte 2022 - Swedish Incubators & Science Parks

april 8, 2022,

09.00-11.00

Årsmöte 2022 - Swedish Incubators & Science Parks

OBS! Detta möte kräver medlemskap i branschföreningen SISP.

Kallelse till Swedish Incubators & Science Parks årsmöte 2022 den 8 april klockan 09.00-11.00

Härmed kallas alla medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks till föreningens årsmöte 2022. Mötet hålls digitalt och en Teamslänk skickas ut veckan innan. Underlag i form av bilagor sänds ut i god tid innan årsmötet.

Varje SISP-medlem bjuds in att delta på föreningens högsta beslutande organ årsmötet. Vid detta årliga möte presenteras senaste års årsredovisning av styrelse och vd för medlemmarnas godkännande. Likaså presenteras kommande års verksamhetsplan och slutligen väljer medlemmarna föreningens styrelse respektive revisor för kommande period.

Enligt föreningens stadgar styr föreningens ordförande mötet utifrån dagordningen för årsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara och alla ordinarie medlemmar har också rätt att rösta. Varje närvarande medlem har en rösträtt. Medlemmars medarbetare är välkomna att närvara.

En kortare presentation görs även av SISP Service & Development ABs årsredovisning, vars bolag föreningen äger samtliga aktier i. Årsstämman i aktiebolaget hålls vid en senare tidpunkt efter föreningens årsmöte där föreningens ordförande, som vid tidigare år, representerar föreningen som aktieägare.

Motioner och övriga frågor
Vänligen meddela dessa till SISPs kansli på senast den 25 mars.

Varmt välkomna önskar ordförande Lena Miranda, SISPs styrelse samt vd Johan Ödmark!

09.00-11.00
Digitalt