Peer review för inkubatorer

Lärande och erfarenhetsutbyte

22 februari 2019

Peer review datum för inkubatorer 2019:

 • 17/1 Peer Review Inkubator  [Movexum]
 • 23/1 Peer Review Inkubator [GU Ventures]
 • 31/1 Peer Review Inkubator [Ideon Innovation]
 • 4/2 Peer Review Inkubator [Science Park Jönköping]
 • 19/2 Peer Review Inkubator [BizMaker]
 • 21/2 Peer Review Inkubator [Chalmers Ventures]
 • 6/3 Peer Review Inkubator [Krinova Incubator & Science Park]
 • 12/3 Peer Review Inkubator [MINC]
 • 2/4 Peer Review Inkubator [Medeon Science Park]
 • 4/4 Peer Review Inkubator [Arctic Business Incubator]
 • 11/4 Peer Review Inkubator [KI Innovation]
 • 7/5 Peer Review Inkubator [Uminova Innovation]
 • 21/5 Peer Review Inkubator [Dalarna Science Park]
 • 28/5 Peer Review Inkubator [Gotland Science Park]
 • 4/6 Peer Review Inkubator [Peak Region]