Dags att rapportera i InkRapp

Inkubatorrapportering för 2019, mars 2020

Nedan finns information ni behöver för rapportering av uppgifter för verksamhetsåret 2019.
InkRapp öppnar för rapportering den i mitten av februari men du kan besöka InkRapp för att bekanta dig redan nu.

Det som ska rapporteras är:

 • Helårsrapportering (avser verksamheten föregående år, dvs 2019)
 • Inkubatorrapportering senast 16 mars
 • Registrera nya projekt och företag 16 mars (detta går att göra redan nu)
 • Registrera alumni samt avbrutna 16 mars (detta går att göra redan nu)
 • Rapportera verksamheten i projekt och företag 30 mars
 • Finansieringshändelser 30 mars (detta går att göra redan nu)

Sista dagen för rapportering av egen verksamhet samt nya och lämnade bolag är alltså: 2019-03-16
Senaste dagen för era bolags verksamhet inklusive finansieringshändelser är: 2019-03-30

Ni når systemet via: https://sispinkrapp.azurewebsites.net/Account/Login?ReturnUrl=%2f och ni använder samma användarnamn och lösenord som tidigare.

En kortare lathund och definitionslista till i rapporteringen förekommande ord, som kan vara till stor hjälp för er (och oss) finner ni här.

All information om vad som skall rapporteras och hur finns i lathunden samt i användarinstruktionen (som återfinns inne i InkRapp under Dokument). Saknar ni någon information kan ni maila

Nedan finns en sammanfattning av rapporteringen. Vi hänvisar dock till lathunden och den info som finns inne i systemet för detaljer.

Sammanfattning rapportering

Logga in i Inkrapp
Klicka på helårsrapportering 2019. OBS! Länken synlig först  när rapporteringen öppnat!

När ni har klickat på detta kommer ni fram till sidan här brevid.

Dessa uppgifter vill vi att ni rapporterar in:

Inkubatorrapportering
Inkubatorns egna uppgifter om idéflöde, ekonomi samt sysselsatta i både inkubatorn och inkubatorns styrelse.

Rapportering (projekt och företag) 

 • Sysselsatta och könsfördelning i projekten/företagen.
 • Antal ordinarie ledamöter och könsfördelning i företagens styrelser.
 • Kön för VD eller ansvarig person i projekten/företagen.
 • Ekonomi – omsättning, resultat och lönekostnad för företagen
 • Finansieringshändelser som ägt rum i projekten/företagen under 2019

 

När ni klickar på respektive knapp så kommer det upp en ruta med vad det är för information som vi vill att ni ska fylla i, glöm inte klarmarkera varje gång ni är klara med något delmoment, för när ni gör det så grönmarkeras varje knapp. När alla fem är grönmarkerade så är ni klara och kan trycka på knappen där det står att ni har slutfört rapporteringen och då är ni klara!


Det finns en FAQ samt lathund, definitionslista och en detaljerad användarinstruktion för er inkubatorer vid behov. Användarinstruktionen finns inne i InkRapp, klicka på kugghjulet som finns lite högre upp på höger sida, klicka på dokument, där har ni möjlighet att ladda ner den.


Kontakt för support sker till  Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller önskar hjälp.