Welcome to a Glocal Community

Follow our day-to-day progress making Sweden the world’s most efficient innovation ecosystem.

Member news

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas till 2021 på grund av Covid-19. Nytt datum: Nytt datum: 21 – 22 april… https://t.co/OFLW1xx1J1

🎉Stort grattis till Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fått motta ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 0… https://t.co/7eHeOZTZeN

📢 Call to action! ❤️ ✍️Skriv på för att ställa dig bakom vårt förslag till åtgärdspaket och rädda innovationsföret… https://t.co/Ifr7de0Hwq

Contact

info [at] sisp se