Välkommen till vårt Community

Följ vårt gemensamma arbete med att göra Sveriges till världens mest effektiva innovationsekosystem. 

Nyheter från medlemmar

Sveriges framtid som forsknings- och innovationsnation står på spel och tiden håller på att rinna ut... Läs vår und… https://t.co/41yV0lasf7

Klockan tickar och Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation står på spel. Läs mer om vår unde… https://t.co/LlN1aHBorH

Contact

info@sisp.se