Erfamöte & stämma

March 26, 2019,

Start kl 10:00 dag 1 - 15:00 dag 2

Erfamöte & stämma

Erfamöte & stämma 26-27 mars 2019 i Stockholm

2019 års stämma förläggs till vårens erfamöte 2019. Tider är kl 10:00 dag 1 till kl 15:00 dag 2. Obligatorisk närvaro för inkubatorer som ingår i inkubatorexcellens.

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

March 26, 2019
Start kl 10:00 dag 1 - 15:00 dag 2