Kontaktlista

Här listar vi företrädare och medarbetare för medlemsorganisationer i Swedish Incubators & Science Parks som meddelat SISP att de deltar i Almedalsveckan.

Vill du också stå med på kontaktlistan?

Meddela att du vill stå med tillsammans med dina kontaktuppgifter till emanuel.alvarez[at]sisp.se.

9 maj 2018

Deltagare i Almedalen från Swedish Incubators & Science Parks medlemsorganisationer:

Lena Miranda
CEO, Science Park Mjärdevi / Styrelseordförande, Swedish Incubators & Science Parks
lena.miranda@mjardevi.se
+46705295645

Elin Holst Granlund
Project Manager Science Park, Dalarna Science Park
elin.holstgranlund@dalarnasciencepark.se
+46 70 990 04 85

Robert Kingfors
vd, Södertälje Science Park
robert.kingfors@sscp.se
+46703929500

Charlotta Gummeson
vd, Sahlgrenska Science Park
charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se
+46705765221

Douglas Stark
vd, SSE Business Lab
douglas.stark@hhs.se
+46739030623

Klementina Österberg
vd, GU Ventures AB
Klementina@ventures.gu.se
+46704401190

Sture Ericsson
vd, Dalarna Science Park
sture.ericsson@dalarnasciencepark.se
+46708262877

Martin Wänblom
vd, Innovatum Science Park
martin.wanblom@innovatum.se
+46707785960

Ebba Fåhraeus
vd, Smile Incubator / Styrelseledamot Swedish Incubators & Science Parks
ebba@smileincubator.life
+46734000433

Stina Ling
Chalmers Ventures
stina@chalmersventures.com
+46702247544

Charlotte Lorentz Hjorth
vd, Krinova Incubator & Science Park
charlotte@krinova.se
+46708291434

Niclas Melin
Netport Science Park
niclas.melin@netport.se
+4670990509

Erik Bresky
vd, Science Park Borås
erik.bresky@scienceparkboras.se
+46733778520

Mia Rolf
vd, Ideon Science Park
mia.rolf@ideon.se
+46709100111

Kerstin Jakobsson
Executive Vice President
Kerstin.Jakobsson@mediconvillage.se
+46462756000

Anna Ragén
vd, Inkubera
anna@inkubera.se
+46701904797

Johan Ödmark
CEO, Kista Science City / Styrelseledamot Swedish Incubators & Science Parks
johan.odmark@kista.com
+46707811970

Conny Lemon
projektledare Södertälje Science Park
conny.lemon@sscp.se
+46702955109

Pär Hedberg
par.hedberg@sting.co

Olof Berglund
olof.berglund@sting.co

Karin Ruiz
karin.ruiz@sting.co

Gisela Sitbon
gisela.sitbon@sting.co

Henna Keränen
henna.keranen@sting.co

Åsa Lindström
Projektledare med ansvar för Samverkansarenan 
Asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se
+46 707 349 976 

Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseordförande
Marianne.dicander@sahlgrenskasciencepark.se
+46 705 628 555

Lena Jasslin
Ansvarig kommunikation
lena@krinova.se
+46 728 857 811

Thomas Fägerman
Projektledare
thomas.fagerman@bodensutveckling.se
+46705609777

Karl Philip Barakate
Region Skåne, Styrelseledamot Smile Incubator och Krinova Incubator & Science Park
karlphilip.barakate@skane.se
040-675 34 28

Stina Lantz 
Project Manager, Ignite Sweden
+46 (0) 73 532 38 80
stina@@thingstockholm.com

Linda Krondahl
CEO & co-founder THINGS Stockholm
+46 (0) 70 794 92 80
linda@thingstockholm.com