SiSP

december 2017

december 8, 2017
​Deloitte har presenterat sin årliga rankning av Sveriges snabbast växande företag där 15 av företagen på årets lista utvecklats med inkubatorer och science parks.

oktober 2017

oktober 27, 2017
​Matchmaking mellan startups och storföretag stod tillsammans med ett förstärkt ekosystem för innovation mellan länderna i Östersjöregionen högst upp på agendan under innovationskonferensen Nordic-Baltic Dynamics som...

augusti 2017

augusti 24, 2017
Den 26–27 oktober går den största innovationskonferensen Nordic-Baltic Dynamics av stapeln i Stockholm, med över 200 deltagare från innovationsbranschen. Målet med Östersjöregionens innovationskonferens som är en 22 år...

juli 2017

juli 6, 2017
Inkubatorer är viktiga noder i regionala innovationssystem med främsta syfte att främja utvecklingen av fler innovativa och kunskapsintensiva företag – startups - som stärker Sveriges konkurrens och attraktionskraft.
juli 3, 2017
Serendipity Challenge är en av Sveriges främsta årliga tävlingar för entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Därför är det extra roligt att en majoritet av de 50 utvalda företagen kommer från inkubatorer och...

april 2017

april 25, 2017
​Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks har tillsammans utsett Sveriges morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som belönas med ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor. Vinnarna av...
april 21, 2017
Migration har under alla epoker sedan medeltiden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Företag som Bonniers, Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och...
april 19, 2017
Du som är journalist och bevakar utvecklingen inom näringsliv, innovation och teknikområdet samt är intresserad av den digitala transformationen av samhället inbjuds härmed in till pressträff på Science Park Mjärdevi i...
april 11, 2017
Offentlig sektor tillämpar sällan innovationsupphandling för att upphandla lösningar, produkter och tjänster från kunskapsintensiva företag. Metoden har potential för att stärka offentliga organisationers förmåga att nå...
april 5, 2017
– Det är roligt att hälften av företagen som valts ut av Ny Teknik och Affärsvärlden kommer från inkubatorer och science parks. Det visar på samhällsnyttan dessa innovationsmiljöer skapar när nya innovativa företag får...

mars 2017

mars 27, 2017
Storföretagens intresse för startups är större än någonsin. Medlemsorganisationerna inom Swedish Incubators & Science Parks har under den senaste tiden sett ett antal uppmärksammade affärer där storföretag...

februari 2017

februari 20, 2017
Sveriges Innovationsriksdag tar sikte på den digitala transformationen av samhället med inriktning mot corporate venturing och innovationsupphandling. Vilka är företagens och offentliga organisationers behov och...

december 2016

december 5, 2016
– Förändringen av de ekonomiska incitamenten för lärosätenas samverkan med näringslivet innebär en mycket bra möjlighet att, tillsammans med sina inkubatorer och science parks, utveckla ekosystem för innovation som är...

juni 2016

juni 22, 2016
​Nu är det upp till bevis för de fyra vinnarbolagen i tävlingen Intelligent Energy Management Challenge (IEM). Det är dags för nästa fas, att testa de smarta lösningarna i verklig miljö för att solel i större...

april 2016

april 28, 2016
Bärbar energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen. De är...