Ny smart rekrytering

Ulf Borbos om export av smarta städer
Varmt välkommen säger vi till Ulf Borbos, tidigare VD för Movexum och styrelsemedlem i Swedish Incubators & Science Parks, som nu blir projektledare för SME2GO, exportsatsningen kring smart city lösningar från Norden. "Efterfrågan på de snabbast växande marknaderna i världen är främst ny smart teknologi. Utifrån detta så är jag övertygad om att vi kan exportera", säger Ulf.

Kul att ha dig ombord! Varför väljer du att engagera dig i SME2GO?

– Först och främst för att jag tror att SME2GO kan skapa verklig affärsnytt för våra SME-bolag inom central baltic regionen. Ett stärkt samarbete mellan SMEs i Central Baltic regionen är något som behövs för att vi ska kunna nå de marknader som är fokus i SME2GO projektet.

Varför är du fit for the job?

– Min bakgrund är från att driva och bygga inkubatorverksamhet till att bygga SME-bolag. I det här projektet finns mycket kompetens samlat så jag kommer fokusera på att projektet håller fokus och att beslut exekverat för att ge så mycket värde som möjligt till deltagande SMEs.

Vilka marknader är särskilt intressanta?

– Projektet fokuserar på marknader utanför EU/EFTA, mina starkaste nätverk finns i Kina.

Vilka exportmöjligheter ser du särskilt för våra svenska, finska och estländska SME-bolag med smart city teknologier?

– Vi har en historia i dessa länder med stark teknologisk grund. Efterfrågan på de snabbast växande marknaderna i värden är främst ny smart teknologi som stödjer Smart City konceptet. Utifrån detta så är jag övertygad om att vi kan exportera. Erbjudandena ska dock paketeras rätt så det passar kunderna på bästa sätt.

Läs mer om projektet på www.sme2go.eu