2017

De är morgondagens samhällsbyggande entreprenörer

Swedish Incubators & Science Parks och ÅForsk utser morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som med sina lösningar, tjänster och produkter kan bidra till utvecklingen av samhället inom flera områden och branscher. Årets stipendiater kommer från inkubatorer och science parks över hela landet – Göteborg, Luleå, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Västerås.

Ny smart rekrytering

Kul att ha dig ombord! Varför väljer du att engagera dig i SME2GO?

– Först och främst för att jag tror att SME2GO kan skapa verklig affärsnytt för våra SME-bolag inom central baltic regionen. Ett stärkt samarbete mellan SMEs i Central Baltic regionen är något som behövs för att vi ska kunna nå de marknader som är fokus i SME2GO projektet.

Startup-Sweden 2017

Startup-Sweden ger mindre snabbväxande digitala bolag från hela Sverige möjlighet att utöka sitt nätverk med andra företag, finansiärer och möjliga partner. De får också utveckla sina kunskaper inom affärsutveckling.

Åforsk Entreprenörsstipendium 2017

Genom Swedish Incubators & Science Parks unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.