Linköping – en utvecklingsnod för Internet of Things

skapar möjligheter för framtidens städer och industri
Ett av Östergötlands styrkeområden är uppkopplade produkter och system och under Linköpings dag under årets upplaga av vecka45, en regional vecka för innovationssatsning med inspiration, kompetensutveckling och nätverkande, anordnades spännande föredrag och paneldiskussioner på Dataton och en mässa för Internet of Things på creActive. 

Tisdagen den 8 november 2016. Linköpings dag i vecka45, med fokus på framtidens smarta städer och industri på Dataton, och en Internet of Things-mässa på creActive.

På Dataton inledde Darja Isaksson med en föreläsning på temat ”Framtidens samhällsutveckling och digitalisering!”, och utmanade gamla begrepp med nytt ljus över hot och möjligheter för framtidens digitala samhällen. Darja pratade om datan som råvara i det digitala samhället. Förändringsbenägenheten är om vi tar vara på vår konkurrenskraft eller inte. Infrastrukturen är inte bara bredband, standardisering som krävs. ”Vi behöver förstå att Linköping inte konkurrerar med Uppsala, i den här världen är vi en stad i en global kontext och vi är en stad som kommer lyckas bara om vi samverkar, partnar up, stora och små, använd digitalisering till det vi behöver den till, att lösa vår generations viktigaste utmaningar och bygga ett hållbart samhälle”, avslutar Darja Isaksson.

Talade gjorde även Ingela Lindahl, chef Affärsutveckling på Tekniska verken på temat Uppkoppling för resurseffektivitet – framtidens energibolag. Hon berörde IoTs nya möjligheter för Tekniska verken att uppnå sin vision om världens mest resurseffektiva region. Ingela talade även om IoT-projektet Hot Remote i Vallastaden som sker i samarbete med Ericsson, Stångåstaden, LiU och Mjärdevi Science Park. ”Det är resurseffektivitet som är i fokus, dels är det en ekonomisk vinning så väl för oss som för slutanvändare, men även miljö- och klimatpåverkan”, svarar Ingela på frågan om drivkrafter bakom arbetet.

Därefter följde Fredrik Eriksson, IT-strateg i Linköpings kommun, på temat ”Ett smart och uppkopplat Linköping”. Han poängterade vikten av kommunens samverkan med annan offentlig verksamhet, akademi, näringsliv och civilsamhället för att skapa smarta digitala lösningar för hållbar samhällsutveckling, ökad tillväxt och bättre vardag för människor. När jag hugger Fredrik för en kommentar säger han vidare att ”Utveckling har varit och kommer att försätta vara teknologidriven, men ska det bli något måste vi förändra mindsetet i det offentliga. Vi måste öppna upp och vara villiga att ha testbedsverksamhet och förstå att vi inte kommer lösa utmaningarna själva. Det är också viktigt att vi på nationellt plan – SKL och myndigheter -  slutar att göra traditionella upphandlingar, där vi istället använder innovationsvänliga upphandlingar som hjälpmedel och verktyg. Då är jag övertygad om att vi kommer få helt nya aktörer in på marknaden, och mycket bättre, modernare och ändamålsenliga lösningar”.

Förmiddagen avrundades med Gunnar Bark från Ericsson Research visade hur bolaget arbetar med andra stora svenska företag inom IoT för att lära oss och använda olika fall för digital transformation. ”Affärsmodeller för IoT är en nöt som inte ännu är knäckt, men vi jobbar hellre med andra än sitter på kammaren och funderar själva”, sa Gunnar Bark. Jan Hedersen pratade om flöden av varor, där potentialen i mobilteknik, tillsammans med ett kapillärnät av annan typ av teknologi, är stor för att hantera ett uppkopplat och effektiviserat logistikflöde ”Allt måste kopplas upp och det måste vara uppkopplat jämnt och ständigt”, säger Jan. Han lyfter också att en nyckel för Ericsson är att samarbeta med andra och andra branscher, samt att det är infrastrukturen som kommer driva utvecklingen av IoT framöver.

Efter lunch som hämtades i härlig snö från den japanska foodtrucken Yatai fortsatte eftermiddagen med fokus på den fjärde industriella revolutionen. Joakim Delbom, SICK IVP, inledde med att beskriva övergångarna från historiens olika industriella revolutioner. Joakim gav oss en övergripande om digitaliseringen av industrin; olika initiativ, modeller, kärnbegrepp och framtida potential i sensorer. ”Den stora vinsten i den fjärde industriella revolutionen är resurseffektivitet”.  ”Industri 4.0 skapar nya möjligheter att bygga värde i olika industriella processer. Det gör vi genom att koppla ihop data från olika källor. Satsning industri 4.0 skulle inte vara möjlig utan smarta sensorer.” Martin Rantzer, VD på SICS följde efter och poängterade vikten av processer och personer, utöver teknikutvecklingen. ”Tekniken kommer ge oss möjligheter, men affärsmodellerna är det som kommer att avgöra om vi får ett bra ekosystem kring detta.” Martin tog även upp det spännande samarbetet mellan Ericsson och Boliden för att skapa en automatiserad gruva. Avslutningsvis gav han publiken en tankeställare kring den känslighet mot säkerhetshot som följer med helt automatiserad och uppkopplad industri.

I publiken finns till exempel Eva Ankarberg, Marknads- och kommunikationschef på från S:t Korsfastigheter som bland annat utvecklar det Linköpings nya stadsbyggnadsprojektet Ebbepark. Eva är hoppfull. ”Det känns hoppfullt att prata om det här i Linköping där vi har goda förutsättningar att samarbeta för den smarta staden. Många av aktörerna på scen har uttryckt en vilja att arbeta för detta. Det finns en god chans till samverkan mellan kommunägda bolag och näringslivet.”

Dagen avslutades med en kreativ övning tillsammans med Crearum och en sammanfattande paneldiskussion kring möjligheter med Internet of Things bestående av Christian Sahlén från Actia, Martin Gunnnarson IFS, Katarina Gustafsson HiQ Ace, Robin von Post Sectra, Fredrik Gustavfsson WASP, modererad av Lena Miranda Mjärdevi Science Park.

”Digitaliseringen sker på bred front. Konsumenterna utmanar företagen kontinuerligt rörande täckning och hastighet för uppkoppling, och inom industrin är infrastrukturen kritisk för att få till digitaliseringen – energiförsörjning och säkerhet är två nyckelkomponenter för att på riktigt koppla upp vår industri. I samtalen under dagen blev det tydligt hur viktigt det är att vi samverkar. Stora företag och offentliga verksamheter behöver samverka med små innovativa företag för att bygga svensk konkurrenskraft. Vi har många pusselbitar på plats, nu behöver vi bara paketera dem och på riktigt dra nytta av våra styrkor. Det var roligt att se så många företrädare räcka ut en hand och efterfråga samverkan på bred front.” kommenterar Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park, utifrån temadagens program och diskussioner.     

Samtidigt i en annan lokal på i anslutning till Mjärdevi Science Park pågick IoT-mässan på CreActive. Här möttes stora, medel och små företag med skola och offentlig sektor under det gemensamma intresset för sakernas internet, IoT. Blinkande julbelysning, framtidens smarta solenergi stod bredvid Region Östergötlands avdelning för Test & Innovation, Ericsson, HiQ och Toyota.

Region Östergötland för Test & Innovation är en av de offentliga aktörerna som deltar, varför är IoT viktigt för dem? Digitalisering kan angripas på olika sätt, antingen sitter du och väntar på att det kommer företag med en pryl att sätta in. Eller så erbjuder regionen vården med en verktygslåda att sätta in, i de fallen använder regionen sig av IoT.

På plats finns även företaget Gaia System, som bland annat erbjuder Business Intelligence; att skapa värde i hela kedjan från insamling av data till analys och visualisering. På frågan varför de befinner sig på IoT-mässan svarar Swante Erwing  ”Vi etablerar oss i Linköping, vi har äntligen ett helt kontor här. Det är viktigt för att synas i regionen och höra vilka andra företag och affärspartners som finns här. Dessutom tycker vi att IoT är väldigt kul. Det är bara fantasin som sätter stopp. Känns naturligt att vara en del av Mjärdevi även om vi inte själva sitter i Science Parken.”