Sweden-Brazil Business Bridge

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och SISP bjuder i samverkan in svenska små- och medelstora företag att ansöka om deltagande i Sweden-Brazil Business Bridge. Projektet syftar till att stimulera företag att skapa konkret samverkan med företag i Brasilien utifrån syftet att utveckla nya eller existerande produkter och på så sätt skapa exportmöjligheter.

Sweden-Brazil Business Bridge riktar sig till små och medelstora företag i Sverige med konkreta projektidéer som motsvarar utlysningens syfte och mål. Inom ramen för utlysningen kommer utvalda företag att beviljas medel om 150 000 sek. En förutsättning för beviljande är att företaget avsatt egna resurser i form av tid och pengar för genomförande. Sammanlagt kommer fem företag att beviljas medel, totalt utdelas således 750 000 sek i denna utlysning.

De utvalda företagen kommer att delta på en kontaktresa i Brasilien i slutet av maj 2012. Den 30 maj äger företagspresentationer rum i samband med Svenska Institutets utställning Innovative Sweden. Under resan anordnas match-making-aktiviteter med potentiella kunder och partners.

Målgruppen för inbjudan är små och medelstora svenska företag som tillsammans med brasilianska aktörer vill utveckla nya möjligheter.

Ansökan öppnar 2012-03-15 och stänger 2012-05-20 kl 24.00.

 

Ladda ner inbjudan och läs mer på länken här.