Skarp Åre


affärs- och produktutvecklare
Skarp Åre är utbildningskonceptet för dig som vill utveckla förmågan att leda affärs- och produktutvecklingsprojekt, på riktigt.

Varje år söker och utvecklar vi nya innovativa affärskoncept inom turism, sport och friluftsprodukter i samarbete med Åres näringsliv och besökare. Detta med stöd av verktyg och modeller från ledande praktik och forskning. Kort och gott. Vi jobbar skarpt.

Varje höst åker vi dessutom ut i världen för att testa världens bästa upplevelser, på riktigt.

Läs mer på www.skarpare.se