Nationell satsning på Sveriges inkubatorer

Therese Sjölundh, Vd Science Park Jönköping och näringsminister Annie Lööf

Fotograf: Stefan Atterdal, Designministeriet

Regeringen har beslutat att satsa ytterligare 100 miljoner på landets inkubatorer. Totalt satsas det 70 Mkr under 2012 och 2013, med möjligheter till ytterligare 30 Mkr 2014. Detta meddelade näringsminister Annie Lööf vid en presskonferens på Högskolan i Jönköping i dag den 15 februari. Det är Innovationsbron som beviljas anslaget för att stödja utvecklingen av tillväxtföretag och göra det möjligt för bolagen att snabbare etablera sig på internationella marknader.

SISP företräder jämte Sveriges 33 science parks också landets 42 Triple Helix-förankrade inkubatorer, det vill säga operativa verksamheter förankrade i regionala innovationssystem och som har marknadskompletterande uppdrag. SISPs Vd Magnus Lundin ser mycket positivt på beskedet:

- SISP har länge verkat för ytterligare uppmärksamhet och större nationella anslag till svensk inkubatorsverksamhet så dagens besked om ytterligare 100 Mkr över tre år är mycket välkommet. Sveriges drygt 40 inkubatorer är effektiva verktyg där samhället stimulerar tillväxtorienterat nyföretagande och får ut fler kunskapsintensiva arbetstillfällen och mer skatteintäkter. Branschen ser nu att detta ytterligare anslag kommer att göra stor skillnad, särskilt i form av Innovationsbrons kvalificerande driftsbidrag till de regionalt välförankrade inkubatorerna i hela landet. Det är genom att stimulera och stödja engagerade entreprenörer som långsiktiga resultat uppstår.

Therese Sjölundh, Vd för Science Park Jönköping, som tog emot näringsministerns besök i dag, är också glad över beskedet.

- Den här satsningen är mycket positiv och efterlängtad och kommer att stödja befintliga inkubatorer med nya resurser för att kunna arbeta med fler företag samt även ge möjlighet för fler nya inkubatorer att stödja utvecklingen av framtidens företag. En konkret effekt av denna förstärkning är också att inkubatorerna kommer att få ökad möjlighet att arbeta med internationalisering av inkubatorsbolagen, något som är prioriterat men också resurskrävande
 

För mer information kontakta:

Magnus Lundin, Vd Swedish Incubators & Science Parks, 070-9703 807 
Therese Sjölundh, Vd Science Park Jönköping, 070-347 86 87