Givande ledarskapsträning i Göteborg

Place Management och strategisk kommunikation
Den 21-22 mars höll SISP ännu en uppskattad ledarskapsträning inom Place Management. Denna gång genomfördes eventet i Göteborg i samarrangemang med Västra Götalandsregionen.

Intresset för ledarskapsträning i Place Management är stort. I veckan hölls därför en andra omgång av SISPs träning som fokuserar på hur vi kan marknadsföra platser – städer och regioner – med inkubatorer, science parks och kluster i fokus. Syftet är att attrahera talanger, etableringar och investeringar. Kursen leddes av det internationellt etablerade Bearing Consulting som är experter på platsutveckling och strategisk kommunikation. 

Västra Götalandsregionen har en välutvecklad innovationsstrategi och en del av denna är regionens sex science parks med olika branschinriktningar och regionalt förankrade verksamheter. Som en del av SISPs pågående utvecklingsdialog med Västra Götalandsregionen genomfördes denna ledarskapsträning om platsutveckling i samverkan med representanter från regionorganisationen som medverkade på plats tillsammans med SISP-medlemmar från hela Sverige.

Åse Nyberg, varumärkesstrateg från Västra Götalandsregionen, berättade om ett pågående projekt för att koordinera kommunikation från och om regionen. Tanken är att kommunicera en attraktiv region att bo och verka i, att besöka och etablera sig i, under begreppet "Västsverige". Fler – både inom och utom regionområdet – ska uppfatta Västsverige som en sammanhängande geografisk helhet med en gemensam regional identitet samt få ökad kännedom om den utveckling som sker i regionen. Även Anton César, International PR Manager från Göteborg Stad, deltog på ledarskapsträningen för att berätta om stadens arbete och diskutera erfarenheter och möjligheter. 

- I arbetet med att stätta Västsverige på kartan har våra science parks en självskriven roll. När det gäller tillväxt och utvecklingsfrågor, speciellt framtida utveckling, så är det i de här miljöerna det sker, säger Åse Nyberg.

Dag ett avslutades med att Monica Wassén, kommunikationskonsult och tidigare marknadschef på Svenska Institutet, föreläste om Sverigebilden utomlands. Sverige ses som det mest innovativa landet i världen men vi kan bli bättre på att visa upp våra styrkor och framgångar. Här har SISP en viktig deluppgift att ta fram och berätta de framgångshistorier som har utvecklas i landets inkubatorer och science parks.

Den senaste 24-timmarsomgången av Executive Training i Place Management som ägde rum på Lindholmen Science Park med ett 20-tal företrädare för inkubatorer och science parks var mycket konkret och uppskattad av deltagarna. Här framkom också en rad förslag som riktas till SISP som organisation. Den röda tråden i dessa förslag från medlemmarna är att säkerställa attraktiva plattformar för att synliggöra parkernas och inkubatorernas resultat mot en nationell och internationell marknad, sammanfattar Christer Asplund från Bearing Consulting som ansvarade för själva träningen.
 

Se programmet för SISP Place Management Executive Training här >>

Läs här om vad Bearing skriver om dagarna >>