åre kapitalmarknadsdagar

8-9 mars
Den 8-9 mars annorndas Åre Kapitalmarknadsdagar på Copperhill Mountain Lodge i Åre. SISPs VD Magnus Lundin deltar i en paneldiskussion.

Åre Kapitalmarknadsdagar är en neutral arena som för samman utvalda företag med de mest omfattande nätverk av passande potentiella investerare/finansiärer. Ledande företrädare för några av de intressantaste och mest aktuella bolagen i Sverige kommer att finnas på plats och presentera sina rapporter och nyheter tillsammans med ägare och koncernledningar, viktiga svenska och norska aktörer och intressenter samt några av de bästa tillväxtbolagen i Skandinavien.

För tredje året arrangeras denna mötesplats, i år på temat Impact Investments. Noterade bolag rapporterar och intervjuas medan framgångsrika entreprenörer berättar sina hemligheter. På plats finns även ett antal intressanta skandinaviska aktörer, representanter från departement, riskkapital, investerare och finansiärer som genomför paneldebatter och diskussionsforum. Moderatorer är Jenny Strömstedt, programledare TV4 och Gunther Mårder, VD för Aktiespararna i Sverige.

Läs mer och anmäl på hemsidan för Åre Kapitalmarknadsdagar >>