SISP

De är morgondagens samhällsbyggande entreprenörer

Swedish Incubators & Science Parks och ÅForsk utser morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som med sina lösningar, tjänster och produkter kan bidra till utvecklingen av samhället inom flera områden och branscher. Årets stipendiater kommer från inkubatorer och science parks över hela landet – Göteborg, Luleå, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Västerås.

Ny smart rekrytering

Kul att ha dig ombord! Varför väljer du att engagera dig i SME2GO?

– Först och främst för att jag tror att SME2GO kan skapa verklig affärsnytt för våra SME-bolag inom central baltic regionen. Ett stärkt samarbete mellan SMEs i Central Baltic regionen är något som behövs för att vi ska kunna nå de marknader som är fokus i SME2GO projektet.

Startup-Sweden 2017

Startup-Sweden ger mindre snabbväxande digitala bolag från hela Sverige möjlighet att utöka sitt nätverk med andra företag, finansiärer och möjliga partner. De får också utveckla sina kunskaper inom affärsutveckling.

Åforsk Entreprenörsstipendium 2017

Genom Swedish Incubators & Science Parks unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

Forskningspropositionen 2016:

 – Förändringen av de ekonomiska incitamenten för lärosätenas samverkan med näringslivet innebär en mycket bra möjlighet att, tillsammans med sina inkubatorer och science parks, utveckla ekosystem för innovation som är effektivt för samverkan samt internationellt attraktiva för investeringar, kommenterar Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Teknikdalen nu Dalarna Science Park

– Exakt hur detta ska utformas är idag inte helt fastlagt men det viktiga är att vi nu skapar en arena som kan vara ett modernt verktyg för utveckling och förnyelse i vår region och något som vi kan samlas kring för att fortsätta vara en attraktiv och framtidsinriktad del av Sverige, säger Sture Ericsson, VD för Dalarna Science Park.

The Swedish Invitation

Under sommaren och hösten 2016 har Swedish Incubators & Science Parks utvecklat en pilot för internationella besöksprogram med skarpt fokus på hållbar stadsutveckling. Detta på uppdrag av och i samverkan med Svenska Institutet och som en del i Sveriges exportstrategisatsning.

Sandviken kommun satsar på Movexum

I tisdags beslutade kommunstyrelsen i Sandviken att stödja deras regionala inkubator (och en av våra framstående medlemmar) Movexum med finansiering på 500 000kr årligen under 4 år. Sandviken vill vara en aktiv och engagerad del i att utveckla verksamheten för att gemensamt stärka regionens hållbara och internationellt konkurrenskraftiga tillväxtbolag.

Nytt affärsutvecklingsprogram

- Vi vill utvecklas som företag och har ambitionen att växa och då våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och ständiga små och stora innovationer en förutsättning för vår överlevnad var ett deltagande en intressant möjlighet att ytterligare stärka oss, säger Ann Nyström, VD på Viaduct.

Twitter

Följ oss på Twitter eller besök vår Facebook sida