Open Innovation på agendan

i Göteborg
Tisdagen den 20 mars höll SISP och SNITTS den andra delen i Open Innovation seminarieserien på Johanneberg Science Park i Göteborg som hölls första gången i Stockholm den 8 december.

Dagen började med presentationer av PRV och Advokatfirman VINGE om IPR och immaterialrätt i samband med öppna innovationsprocesser. Inför en fullsatt konferenssal berättade sedan Volvo, Astra samt Umbilical Design om hur de jobbar med open innovation i sina respektive branscher.

Deltagarna fick även arbeta med case från företagen. Det handlade om att lösa problem kring licensavtal och patent, hyr man skyddar sin idé trots att man delar med sig av den, hur man bäst tar tillvara på idéer och hur man bäst främjar och uppmuntrar öppna innovationsprocesser.

SISPs 33 Triple Helix-förankrade science parks har som en viktig framtida uppgift att tillhandahålla och bedriva öppna innovationsprocesser, det vill säga att fungera som en arena där större företag kan förlägga sin FoU men också att företag använder teknikparkernas processer. Att stimulera SME-företag att skala upp och växa genom att utveckla nya produkter och tjänster blir en allt viktigare uppgift för det offentligt finansierade innovationssystemet.