Peak Region Science Park

Locations


Adress:

Kunskapens Väg 4, Campus, Hus O
831 40 Östersund


Kontakt:

info@peakinnovation.se
www.peakinnovation.se

Mid Sweden Science Park (MSSP) ägs av Östersunds kommun, Åre kommun, Krokoms kommun, Regionförbundet i Jämtlands län, Peak Business & Sports AB, VTC Service AB och Mittuniversitetet.

Verksamheten ska främja utvecklingen av en kreativ och innovativ miljö för människor och företag inom kunskaps- och forskningsbaserad verksamhet. MSSP AB:s syfte är att driva utvecklingen av regionens innovationssystem och man driver i dag det etablerade innovationssystemet Peak Innovation.

Satsningen Peak Innovation stimulerar forskning och affärsutveckling inom och mellan områdena turism, sport och friluftsliv. Peak Innovation ingår i VINNOVAS program VINNVÄXT inom vilket elva ledande tillväxtmiljöer finansieras.

 

Karta