ERFA Verksamhetsledare 10-11 oktober 2017

tisdag, oktober 10, 2017 (Hela dagen)

Tisdag och onsdag 10-11 oktober 2017 sker nästa ERFA-möte för SISPs verksamhetsledare. Detta ERFA-möte är en del av Vinnovas nationella inkubatorprogrammet (lärande- och utvecklingsdelen) respektive del av Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till SISP. Mötet sker - efter önskemål från senaste vd-mötet - parallellt för både inkubatorer och science parks med vissa gemensamma inslag samt en kommunikationsworkshop tillsammans med SISP-medlemmarnas kommunikatörer. Vi äter en gemensam middag.

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, mitt i SkyCity, mellan Terminal 4 och 5
Tid: 10:00 på tisdagen - 15:00 på onsdagen (start kl 09:00 på onsdagen)
Anmälan: sker här 

Praktiskt: Boende går att få till självkostnadspris. Hotellet håller ett antal rum till oss fram till den sista augusti.

Annars, samt efter 31/8 får man boka på hotellens hemsidor. Tips att göra snarast då de brukar gå åt rätt fort runt den tiden på året. Clarion eller Radisson som ligger i precis anslutning. 

Deltagaravgift 1000 kr för viss kostnadstäckning, övrigt subventionerat av Vinnova (inkubatorledare) och Tillväxtverket verksamhetsbidrag för akademinära innovationssystemet.  

Väl mött!

Agenda för dagarna:

10/10
10.00 Introduktion, mål, agenda & välkomna!
10.15 Per-Arne – vad har du tagit med dig hem från Silicon Valley?
10.45 Uppföljning - hur går det för oss?

 • Uppföljning SIR 17 / planering SIR 18
 • Business Sweden Going Global
  • Exportprogrammet LEAP respektive Catalyst  
  • Science park-baserad investpilot, investment promotion
 • Translucent Business, "RISE-SISP-appen"
 • Saminvest

12.00 Lunch

13.00 Energimyndigheten, GD Erik Brandsma
13.45 Workshop – nytt nationellt program för inkubatorer och scienceparks: Hur implementera? Framgångsfaktorer? 
14.15 Presentation / dialog


15.00 Kommunikationsplattform inkubation och akademinära innovationsmiljöer
Diskussion om hur vi ökar kunskap och medvetenhet om inkubatorernas värde för samhället. (SISP-medlemmarnas kommunikatörer ansluter.)

 • Hur kan vi nyttja det faktum att det är valår 2018 för att öka förankring? Gemensamt budskap och kommunikationsplan. 
 • Hur bäst åskådliggöra resultat av inkubation, typ av företag etc.? 

15.15 Arbete i mindre grupper
15.50 Redovisning & dialog

16.30 Tillväxtverket, Mikaela Lindberg

 • Startup Sweden
 • Demo Day 

17.00 Nätverkande och/eller träning


19.00 Middag

11/10          Erfa inkubatorledare

08.30 Introduktion, mål och agenda             
08.45 Lärande baserat på uppföljning av genomförda peer reviews och appropå samarbete med lärosäten:

 • SMILE – LU:s avtal med inkubatorer och idéinflödet från lärosätet
 • Krinova – vårt förhållningssätt som affärscoacher          

09.30 Kundnätverk och sälj   

 • Artikeln i publicerades i somras i DN
 • Kjell-Håkan Intervju region Skåne
 • Vinnova krav ”avtal med kunder”
 • Kristians reflektioner utifrån genomförda peer reviews

09.45 Så gör Ideon Innovation

 • Säljledning

10.10 Erfarenhetsutbyte kring sälj
Dialog i mindre grupper, vad är best practise:

 • Att tillhandahålla kundnätverk inom specifika branscher?
 • Att utveckla förmågan att sälja – hur utvecklar vi affärsmannaskapet i praktiken?
 • Att agera säljledande (planera-styra-följa upp) för inkubatorföretagen?

10.45 Redovisning / dialog: vad behöver vi göra tillsammans för att utveckla vårt och våra coachers arbetssätt i jakten på en snabbare väg till rätt marknad?

11.30 Lunch

12.30 Förslag på utbildning 2018 – till inkubatorer och science parks, ev innovationskontor samtidigt?
- Grundutbildning affärscoacher – vad är en företagsinkubator, fokus affärsutveckling, lean start-up metodology
- Fördjupning lean start up
- Säljutveckling – säljledning
- Digitaliseringskunskap för affärscoacher – affärsmodeller och teknik, ai, aug reality, vr

13.00 Vinnova medverkar

 • Lena Nyberg
 • Intervju baserat på artikeln i Skåne
 • Utökat inkubatorprogram
 • Livsmedelssatsningen 
 • Innovatörer

14.00-15.00 Gemensam avslutning med sp-ledare

11/10      Erfa scienceparkledare
Tema: Science Parks medlemserbjudande

08.30 Introduktion

 • Mål och agenda för dagen
 • Återkoppling och reflektioner från förra ERFA-mötet

08.45 SISP Ledningssystem science parks

 • Kort repetition av ledningssystemet
 • Kärnprocesser: Ändamålsenligt Infrastruktur, Affärsutvecklingsstöd, Innovationsfacilitering, Systemnodsfunktion

09.00 Erfarenhetsutbyte kring utveckling av erbjudande

 • Lena Miranda, Science Park Mjärdevi, berättar om deras arbete med att utveckla sitt erbjudande.
 • Kan vi använda Value Proposition Canvas som verktyg i utvecklingen?

Gruppdiskussion:

 • Hur ser medlemmarnas behov ut?
 • Hur kan SP direkt och indirekt skapa värde för medlemmarna?

10.00 Presentation av möjligheter för utveckling av SP erbjudande          

 • Business Sweden export och investeringsfrämjande
 • Energimyndighetens nya satsningar
 • Kickstart Digitalisering
 • Vinnväxt Vinnova
 • Tillväxtverkets klusterprogram
 • Strategiska innovationsprogrammen

10.45 Gruppdiskussion

 • Finns det fler insatser på nationell nivå som kan nyttjas för att utveckla SP erbjudande? På vilket sätt kan dessa användas för att utveckla SP erbjudande?
 • Kan vi utveckla nya (eller bättre) erbjudanden genom att samarbeta mellan SP?

11.30 Lunch

12.30 Grupparbete
Ta fram MVP på erbjudande med förslag på paketering av erbjudande:

 • Ändamålsenligt Infrastruktur
 • Affärsutvecklingsstöd (ex inkubator)
 • Innovationsfacilitering
 • Systemnodsfunktion

13.45 Besluta tema för nästa ERFA-möte

14.00-15.00 Gemensam avslutning med inkubatorsledare