Åforsk Entreprenörsstipendium

 
SISP och ÅForsk i samarbete
ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan 2015. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Genom Swedish Incubators & Science Parks unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer.

2015 års entreprenörsstipendium
2016 års entreprenörsstipendium

ANSÖKAN

Ansökan till ÅForsk Entreprenörsstipendium 2017 har inte öppnat ännu.

vem kan söka?

Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka. 

hur går det till?

Det är entreprenören själv som fyller i ansökan. För att kvalitetssäkra nivån på inkomna ansökningar så ska en (1) affärsutvecklare från någon av SISPs medlemmar att vara knuten till respektive ansökan.

Exempel 1: Bolag i en inkubator/science park

Du är entreprenör i ett bolag som sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och frågar lämpligen din närmaste affärsutvecklare att godkänna ansökan så att den blir komplett.

Exempel 2: Inte bolag i en inkubator/science park

Du är entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator/science parks som finns geografiskt närmast med förfrågan om att godkänna din ansökan. Här ser du en karta på inkubatorer och science parks: http://sisp.se/medlemmar

urval och utdelning

Urvalet kommer att bedömas av en jurygrupp bestående av SISP och ÅForsk. Beslut om tilldelande av stipendier samt utdelningsceremoni sker under våren 2016. 

frågor

Kontakt

Magnus Lundin, Vd SISP

magnus.lundin@sisp.se

Anders Snell, Verkställande ledamot ÅForsk

anders.snell@afconsult.com